Stilstand is het tegendeel van beweging, ruimte is iets anders dan tijd, of toch niet? Veel van wat de mensheid tot november 1915 voor vast en zeker hield, bleek een illusie. In november van dat jaar publiceerde Albert Einstein zijn beroemde algemene relativiteitstheorie. Stilstand is in de natuur hetzelfde als beweging en tijd is hetzelfde als ruimte. Het wetenschapsprogramma van de NTR De Kennis van Nu geeft je de gelegenheid een beetje gevoel te krijgen voor de bizarre waarheden van de relativiteitstheorie. Wie kijkt en oplet, zal de natuur nooit meer met dezelfde blik beschouwen.