Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
groep foto selfie groepsvorming

De drijvende factoren bij de vorming van groepen zijn aantrekkelijkheid en in mindere mate het geslacht. Althans, als we niets weten over de interesses van anderen. Dat concluderen wetenschappers aan de hand van onderzoek met een nieuwe techniek, waarbij ze proefpersonen van bovenaf filmen.

De deelnemers aan het experiment waren studenten die elkaar niet kenden. Door de deelnemers van bovenaf te filmen met HD-camera’s, konden wetenschappers de groepsprocessen die zich op de grond afspeelden analyseren. De deelnemers kregen de opdracht om zich verspreiden door de onderzoeksruimte en vervolgens groepen te vormen van willekeurige grootte en samenstelling. Doordat de deelnemers oranje petten droegen met daarop hun deelnemersnummer, konden de wetenschappers de data van de camera’s gebruiken. Deze data koppelden ze aan de persoonlijke gegevens van de deelnemers. De aantrekkelijkheid bepaalden ze vooraf door foto’s van de deelnemers voor te leggen aan een onafhankelijk panel.

We willen op elkaar lijken

De als aantrekkelijk beoordeelde mensen vormden eerder groepen met andere aantrekkelijke mensen. In mindere mate gold dit ook voor mensen van hetzelfde geslacht, bleek uit de analyse. Hoofdauteur Jamin Halberstadt denkt dat dit komt doordat mensen bij het vormen van groepen op zoek zijn naar mensen die op ze lijken en waarmee ze zich kunnen identificeren. Bij dit onderzoek was er geen mogelijkheid voor mensen om te selecteren op gedeelde interesses of hetzelfde gedachtegoed. Het lijkt er dan ook op dat bij het ontbreken van dergelijke informatie aantrekkelijkheid een van de drijvende factoren wordt. Halberstadt speculeert: ‘Iedereen identificeert zich graag met aantrekkelijke mensen, dit zorgt er voor dat alle aantrekkelijke mensen snel worden uitgekozen en de onaantrekkelijke mensen overblijven’.

Ook de positie van de aantrekkelijkste mensen binnen hun groep viel op, vaak stonden deze mensen in het midden van de groep. Dit komt doordat andere mensen de aantrekkelijkste mensen opzoeken, zagen de onderzoekers aan de hand van de beelden. Het is dus niet zo dat aantrekkelijke mensen hun centrale positie in de groep opeisen; ze krijgen die simpelweg doordat de rest zich aan hen aanpast. Volgens de onderzoekers is deze centrale rol binnen de groep ook een voorteken dat iemand uiteindelijk de leiding binnen de groep neemt.

Gemiddelde groepen

Een andere interessante uitkomst van de studie is de gemiddelde grootte van de groepen. Gemiddeld bestonden de groepen uit zeven personen: zeventig procent van de groepen bestond uit vijf tot negen mensen. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met het aantal mensen waarmee mensen tegelijkertijd goed kunnen omgaan. Tot ongeveer zeven mensen kunnen personen de informatie die op hen afkomt goed verwerken. Bij meer mensen wordt het chaotisch in het brein en kan de informatie niet meer goed verwerkt worden, dus kiezen mensen er onbewust voor om groepen te maken tot ongeveer deze grootte.

Bron: EurekAlert!

Ontdek meer in de special