Is dit inderdaad een hoopvol resultaat? Noorderlicht vroeg het de Israëlische militair strateeg Martin van Creveld, en die heeft er een hard hoofd in. ‘Ik geloof best dat de mens, uiteindelijk, in staat is tot verandering’, laat hij weten.’ Wie had bijvoorbeeld in 1973 gedacht dat Israël en Egypte tien jaar later vreedzaam met elkaar zouden samenleven?’

Maar het onderzoek van Halperin verhoogt de kansen op vrede in het Midden-Oosten in zijn ogen op geen enkele manier: ‘Ik betwijfel ten zeerste of psychologische onderzoeken naar de veranderbaarheid van mensen kunnen bijdragen aan inzicht in dit soort conflicten. Het echte leven is daarvoor veel te complex, en bovendien is het aantal deelnemers aan het onderzoek veel te klein.’

Misschien is het oplossen van het Joods-Palestijnse vraagstuk ook wel erg ambitieus. En vergeet niet dat Van Creveld, behalve een autoriteit binnen zijn vakgebied, ook een Israëlische havik is. De resultaten van Halperin lijken desalniettemin wel een aanknopingspunt te geven om conflicten tussen groepen open te breken. Zijn onderzoek laat zien dat diepgewortelde overtuigingen zelfs na decennia van gewelddadige conflicten toch nog kunnen veranderen. Zelfs bij Joden en Palestijnen die zich in het centrum van het conflict bevinden.

Eran Halperin e.a., ‘Promoting the peace process by changing beliefs about group malleability’, in Science, 26 augustus 2011.