rosé

Een wijntje, biertje of borreltje op zijn tijd is best lekker. Maar is het ook gezond? Nee helaas, daar lijkt het niet op. Want hoewel er in het verleden met grote regelmaat onderzoeken voorbijkwamen die zouden aantonen dat het drinken van bijvoorbeeld een of twee glazen rode wijn of een dagelijks biertje een positieve uitwerking heeft op lijf en leden*, lijkt het tij nu toch echt gekeerd.

De Gezondheidsraad (het belangrijkste wetenschappelijke adviesorgaan van de regering), adviseert in zijn meest recente voedingsadvies (2015) dan ook om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. In 2006 mochten mannen van de Raad nog twee glazen en vrouwen één glas alcohol per dag drinken. Uit het rapport van de Gezondheidsraad: “Matig alcoholgebruik laat zowel gunstige als ongunstige verbanden zien met gezondheidsrisico’s. De gunstige hebben betrekking op een lager risico op hart- en vaatziekten en treden op bij het drinken van wijn. De gevonden gunstige verbanden geven echter geen aanleiding om mensen die niet drinken aan te raden om gezondheidsredenen wel alcohol te gaan gebruiken.” 

Wat is er veranderd? Vermoedelijk zijn er vooral twijfels ontstaan over de vermeende positieve gezondheidseffecten van het matig drinken van alcohol.

Geheelonthouder vs. matige drinker

Uit een Canadese studie, waarin 87 eerdere onderzoeken naar die positieve effecten nog eens goed tegen het licht werden gehouden, kwam bijvoorbeeld iets interessants aan het licht. Bij de meeste van deze onderzoeken werden levenslang geheelonthouders op één hoop gegooid met mensen die het drinken bijvoorbeeld om gezondheidsredenen hadden opgegeven. Deze groep van niet-drinkers werd vergeleken met een groep van matige drinkers, waarna die laatste als gezondste uit de bus kwam. Slechts in 13 van de 87 studies waren geheelonthouders ook echt geheelonthouders, (en niet ex-drinkers) en juist in die studies vonden de onderzoekers geen bewijzen dat matig drinken goed is voor de gezondheid. Degenen die af en toe eens wat dronken bleken wel het langste te leven, maar het is onwaarschijnlijk dat dit door de alcohol komt.

* Matige alcoholinname zou onder meer bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten en de kans op ouderdomsdiabetes en dementie verlagen.

Doe de test!

Wil je weten hoeveel jij drinkt in vergelijking met andere Nederlanders? Doe de drinktest.

Alcohol ongezond?

Is alcohol nou wel of niet gezond? Het Trimbos instituut, dat onderzoek doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. zegt er dit over: Geen alcohol drinken is in alle gevallen beter dan wel alcohol drinken. Aan het drinken van alcohol is namelijk altijd een zeker risico verbonden. Lees verder...

Ontdek meer in de special