Literatuur

Hoe keek men door de eeuwen heen tegen literatuur aan? En wat konden en probeerden auteurs met hun boeken te bereiken? Vooraanstaande literatuurwetenschappers spreken over de invloed die romans hebben en hadden op de samenleving, van de middeleeuwen tot aan nu.

Download hier de hele map met audiobestanden (zip file), of luister de afzonderlijke afleveringen hieronder.

Jaren 60

Jaren 60

De jaren zestig van de vorige eeuw was een bijzonder roerige periode. Wat had dat te betekenen voor de literatuur uit die tijd? Hoe werd die daardoor beïnvloed? Arnold Heumakers weet er alles van.

De Middeleeuwen

De Middeleeuwen

Lazen de Middeleeuwers? En wat lazen ze dan? Hoe beïnvloedde dat hen? En hoe heeft die literatuur uiteindelijk doorgewerkt? Frits van Oostrom, hoogleraar Middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht, vertelt welke invloed literatuur had op denken en handelen in de Middeleeuwen.

De 18e en 19e eeuw

De 18e en 19e eeuw

Literatuur bestaat al een behoorlijke periode, en gedurende al die eeuwen heeft die ook zo haar invloed gehad. Hoe zat dat in de achttiende en negentiende eeuw? Wat voor romans en gedichten las men toen? En hoe werden de lezers daardoor beïnvloed? Wat was de rol van toneel? Literatuurwetenschapper Marita Mathijsen vertelt over de invloed van romans, toneel en gedichten op de burgers van de achttiende en negentiende eeuw.

Eerste Wereldoorlog en het interbellum

Eerste Wereldoorlog en het interbellum

De eerste helft van de twintigste eeuw was een behoorlijk onrustige periode. Wat las men in die tijd? Welke lezers werden graag gelezen tijdens het interbellum en hoe probeerden de schrijvers tijdens de tweede Wereldoorlog hun lezers te bereiken? Geert Buelens vertelt erover.

Opkomst van populaire literatuur

Opkomst van populaire literatuur

Tegenwoordig lijkt het onderscheid tussen literatuur en overige lectuur te vervagen. Hoe komt dat en wat is die zogenaamde populaire literatuur. Een gesprek met onderzoekster Erica van Boven van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Wat betekent literatuur in deze tijd nog?

Wat betekent literatuur in deze tijd nog?

Zijn schrijvers vandaag de dag nog net zo aanzienlijk en belangrijk als pakweg 50 jaar geleden? Wat heeft literatuur nu nog te betekenen in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen en te digitaliseren? Thomas Vaessens, hoogleraar moderne letterkunde UVA, spreekt erover.

Boeken als medicijn

Boeken als medicijn

Dikke pillen. Sommige zijn er om door te slikken voor de gezondheid, andere om door te lezen. Maar kunnen die ook de gezondheid of gemoedstoestand dienen? Kun je mensen helpen met depressies of rouw door literatuur te lezen? En wat voor boeken helpen dan? Cultuurapothekers Akke Visser en Marije Wilmink beantwoorden deze vragen.

Autobiografieën

Autobiografieën

"Gebaseerd op een waargebeurd verhaal". Waarom hechten wij tegenwoordig zoveel waarde echte feiten? Waarom vinden wij die verhalen boeiender dan fictieve boeken? Komt het door onze obsessie met onszelf? En betekenen social media praktisch het einde de autobiografie zoals wij die kennen? Literair recensente Elsbeth Etty geeft haar visie.