Democratie

Een serie over democratie of juist het ontbreken daarvan. Wie denkt dat democratie langzamerhand wereldwijd de overhand krijgt, heeft het mis. Niet elk land is een democratie, daar is een dictator aan de macht.

Download hier (mp3): Abram de SwaanPaul van Lange, Frank HendriksRené ten Bos.

Verheerlijking dictatuur

Verheerlijking dictatuur

Socioloog Abram de Swaan vertelt hoe een dictator aan zijn macht komt en hoe een burger in zo'n dictatuur zijn onafhankelijkheid kan behouden.

Wantrouwen van burgers in leiders

Wantrouwen van burgers in leiders

Burgers vertrouwen hun leiders steeds minder. Maar waarom niet? Wij kiezen ze toch zelf? Paul van Lange legt uit hoe dit zit. Hij schreef een boek over dit onderwerp, Power, Politics and Paranoia: why people are suspicious of their leaders.

Democratie geen exportproduct

Democratie geen exportproduct

Frank Hendriks, hoogleraar Vergelijkende bestuurskunde, vertelt waarom het concept democratie in delen van de wereld op verzet stuit. En welk onderhoud heeft democratie hier eigenlijk nodig?

Democratie en Dictatuur

Democratie en Dictatuur

René ten Bos is filosoof aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij stelt dat democratie begint waar het land het water raakt, in lager gelegen steden en landen.