Dit is het embryo van een dino in een ei. Super mooi.

Omdat vogels hoogstwaarschijnlijk afstammen van dinosaurussen, werd altijd aangenomen dat de incubatietijd van de eieren van dinosaurussen vergelijkbaar zou zijn met die van vogels. Die aanname blijkt niet te kloppen. Eieren van dinosaurussen deden er veel langer over om uit te komen.

Amerikaanse onderzoekers onderzochten de tanden van twee fossielen van dinosaurusembryo’s. Het ging om de Protoceratops, een dinosaurus ter grootte van een varken met eieren van zo’n 190 gram per stuk, en de Hypacrosaurus, een dinosaurus bijna net zo groot als de T-rex, met eieren van meer dan 4 kilo per stuk.

Laagjes

Met geavanceerde CT-scanners scanden de onderzoekers de kaken van de twee dinosaurusembryo’s om de ontwikkelende tanden in beeld te brengen. Vervolgens werd een geavanceerde microscoop gebruikt om naar de “von Ebner”-lijnen in de tanden te kijken. Dat zijn groeilijnen die bij alle dieren aanwezig zijn, vergelijkbaar met boomringen maar met één verschil: von Ebnerlijnen worden dagelijks aangelegd.

Dankzij die methode zagen de onderzoekers dat de Protoceratops-embryo’s ongeveer 3 maanden oud waren toen ze stierven, en de Hypacrosaurus-embryo’s ongeveer 6 maanden. Ter vergelijking, de eieren van vogels doen er 11-85 dagen over om uit te komen. De broedtijd van dinosaurussen lijkt dus meer op de broedtijd van reptielen dan op die van vogels.

Of de broedtijd bij ‘vogelachtige’ dinosaurussen zoals de Velociraptor ook korter is, is niet bekend. Omdat fossielen van dinosaurusembryo’s zo zeldzaam zijn, is er weinig onderzoek naar gedaan.

Von Ebner-lijnen op de tand van een dinosaurusembryo

De dagelijkse groeilijnen op een tand van de Hypacrosaurus

Evolutionair nadeel

De lange broedtijd van dinosaurussen is volgens de onderzoekers mogelijk ook één van de oorzaken geweest van hun uitsterven. Hoe langer een ei erover doet om uit te komen, hoe langer dat ei aan gevaren blootgesteld kan worden. Bovendien hadden diersoorten met snellere broedtijden een voordeel ten opzichte van dinosaurussen omdat zij zich sneller voortplanten. Daardoor werden de dino’s als het ware weggeconcurreerd.

Bron: Research on dinosaur embryos reveals that eggs took 3 to 6 months to hatch