Het klimaathiaat – de omstreden afzwakking van het opwarmen van de aarde vanaf 1998 - werd voor het eerst aan de orde gesteld door klimaatsceptici die sowieso twijfels hebben bij de mainstream klimaatwetenschap. Het schijnbare plateau in de grillig bibberende temperatuurgrafiek zorgde meteen voor polarisatie; de meer conventionele klimaatwetenschappers, met in hun kielzog de meer volgzame journalisten, zetten het weg als een onbetekenend dipje, terwijl het voor sommige sceptici het bewijs was dat er van de hele broeikastheorie niets deugde.

Salomonsoordeel
Het IPCC, de officiële klimaatautoriteit die in 2013 met zijn vijfde rapport kwam, velde daarin een salomonsoordeel: de opwarming van de aarde sinds 1998 was met ongeveer de helft vertraagd, van ongeveer 0,1 graad per decennium tot 0,05 graad per decennium.

Prompt verschenen ook wetenschappellijk verantwoorde studies in topbladen met verklaringen voor de vertraging. Zo zou de diepzee, met name in de Stille Oceaan, de extra broeikaswarmte opnemen. Dat dit altijd al gebeurt en de opwarming dempt is onomstreden, maar dit proces zou vanaf 1998 versneld zijn.

Maar nu staat in vakblad Science een herinterpretatie en uitbreiding van de wereldwijde temperatuurdata die dit weer overbodig zouden maken. Ten eerste staat de tijd niet stil en zijn er twee jaren aan de data toegevoegd, waaronder het zeer warme jaar 2014. Ook zijn diverse correctiefactoren bijgesteld, die de systematische temperatuurverschillen tussen onder meer metingen met boeien en door schepen moeten verklaren.

Zo komen deze onderzoekers uit op een trendmatige stijging van de temperatuur tussen 1998 en 2014 van 0,09 graad per decennium, vrijwel gelijk aan de lange-termijntrend van 0,1 graad per decennium.

Daarmee zijn de klimaatsceptici weer aan zet. Hoe het met die extra warmteopname door de diepzee in de Stille Oceaan zit, dat moet nog maar eens echt goed worden uitgezocht. Dat levert vast weer een mooie publicatie in Science op.


Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, Thomas Karl e.a., Science, 5 juni 2015.