In experimenten lieten de onderzoekers proefpersonen in een simulator reageren op verkeerssituaties. Toen de proefpersonen geconfronteerd werden met dynamische verkeersborden reageerden ze gemiddeld 50 milliseconden sneller. Dat lijkt misschien weinig, maar in die tijd overbrugt een auto die 75 kilometer per uur rijdt een meter. En die ene meter kan een wezenlijk verschil maken.

Volgens de onderzoekers heeft de snellere reactie alles te maken met de manier waarop ons brein functioneert. Onze hersenen zijn geneigd om een beweging op een afbeelding voort te zetten. En daarom zijn ze alerter als ze geconfronteerd worden met een dynamisch plaatje.