Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Verzakkende huizen

Heel veel huizen in Nederland zijn gebouwd op palen. Vaak zijn die van beton, maar dikwijls ook van hout. Hout kan aangetast worden. Als dat gebeurt, kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Wanneer de houten funderingspalen zijn aangetast, kunnen muren gaan schuiven. Er ontstaan scheuren en huizen lopen het gevaar om in te storten. Naar schatting lopen zo’n 800.000 huizen gevaar.

Maar waardoor verliest een fundering nu zijn draagkracht? Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

1. Een lage grondwaterspiegel

2. 'Negatieve kleef'

3. Aantasting door bacteriën

Risicogebied aantasting houten palen

Lage grondwaterspiegel

Een lage grondwaterspiegel ontstaat onder meer door lekkende riolen. In rioleringen kunnen scheuren ontstaan, bijvoorbeeld door het verkeer dat eroverheen dendert en door boomwortels die zich een weg naar binnen dringen. Door de kieren sijpelt het grondwater de riolering in en wordt met het afvalwater weggevoerd. Het gevolg is dat het grondwaterpeil zakt.

Als het grondwater zakt, dan komen de houten funderingspalen die normaal onder water staan droog te liggen. Grondwater beschermt de fundering tegen aantasting, omdat het weinig zuurstof bevat. Maar als dat water er dus niet meer is, zien schimmels hun kans schoon. Ze tasten het hout aan waardoor het verzwakt. Dit heet paalrot.

Diederik inspecteert de fundering met Joep Dingemans

Joep Dingemans is funderingsexpert. Hij laat Diederik zien hoe een fundering eruit ziet en hoe je kunt checken of die nog draagkracht heeft.

Negatieve kleef

De bodem van Nederland bestaat in veel gebieden uit kleigrond. De klei zuigt de houten funderingspalen omlaag. Dat wordt negatieve kleef genoemd. Doordat de palen wegzakken in de klei, lopen de huizen gevaar om in te storten.

Bacteriële aantasting

Schimmels kunnen alleen grip krijgen op een houten fundering wanneer de palen boven het water uitkomen. Maar bacteriën laten zich niet tegenhouden door water. Alle houten palen onder huizen in Nederland zijn onderhevig aan bacteriële aantasting. Sommige houtsoorten zijn minder bestand tegen bacteriën dan andere. Grenenhout bijvoorbeeld, is er zo één. En laat nu nét de helft van het palenbestand in Nederland van grenenhout zijn.

Methode tegen bacteriële aantasting

Houten funderingspalen zijn onderhevig aan bacteriële aantasting. Kan daar iets tegen worden gedaan? René Klaassen van Stichting Houtresearch onderzoekt methodes om hout bestendig te maken tegen aantasting door bacteriën. 

Wiens probleem is dit?

De aantasting van houten funderingspalen is in een groot deel van Nederland een risico. En een oplossing is niet zomaar voorhanden, omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Is het probleem van de bacteriële aantasting op te lossen, dan betekent dat nog niet dat de houten funderingspalen gered zijn. Wie zal zich als verantwoordelijke partij opwerpen om dit grote funderingsprobleem in Nederland op te gaan lossen? Dat is nog de vraag.

Ontdek meer in de special