Natuurlijke genetische mutatie?

De wetenschappers ontdekten genen van het bracovirus in meerdere soorten vlinders en motten. Zo vonden ze deze genen onder andere in de monarchvlinder, de zijdevlinder en de florida-uil. Het gaat niet om achtergebleven restanten, maar om genen die een actieve rol spelen. Zo beschermt het bracovirus vlinders in feite tegen andere virussen. ‘We vonden bewijs dat vlinders beschermd worden tegen het baculovirus. Dat is een veel voorkomend virus dat de larven van vlinders doodt’, laat Herrero weten.

‘In het virus liften soms stukjes wespen-DNA mee. Die kunnen integreren in de cellen van de rups en zo actieve genen opleveren. Als de rups niet doodgaat, dan kan de integratie van het virus blijvend zijn’, stelt ook Vera Ros, viroloog aan Wageningen University & Research centre. ‘Deze manier van overdracht van genen van wesp naar rups is vrij uniek in het dierenrijk. In bacteriën zien we het wel, maar tussen hogere organismen is het uitzonderlijk.’

Hoewel de wetenschappers slechts een aantal soorten vlinders hebben kunnen onderzoeken, geloven zij dat dit voor de meeste soorten geldt: ‘We denken dat dit een algemeen verschijnsel is en dat we genen van wespen en het bracovirus in de meeste genenpakketjes van rupsen zullen aantreffen.’ De onderzoekers weten niet of dit soort natuurlijke genenoverdracht ook plaatsvindt bij andere dieren, omdat er in de wetenschap tot nu toe vooral is gekeken naar parasitaire wespen. Wel vermoeden ze dat er meer diersoorten zijn die virussen hebben getemd. Hierdoor is er volgens hen een kans dat ook bij die soorten sprake is van genenoverdracht.

Gasmi, L. et al. (2015). 'Recurrent domestication by lepidoptera of genes from their parasites mediated by bracoviruses.' In: PLoS.