Voet
Aan de hand van 107 onderdelen van voeten, waaronder een goed bewaard gebleven rechtervoet van een volwassene, schrijven de auteurs van de voetstudie dat de voet van de sterrenmens grote overeenkomst vertoont met die van de moderne mens. Wel zijn de botjes in de tenen krommer dan die van de moderne mens.

Hand
Voor de studie van de hand zijn bijna 150 botjes gebruikt. Daarbij was een bijna complete rechterhand van een volwassen sterrenmens, waaraan alleen een polsbeen ontbrak. De hand van de sterrenmens vertoont een volgens de onderzoekers unieke anatomische combinatie. De polsbeenderen en de duim hebben anatomische kenmerken die ook neanderthalers en moderne mensen hebben. Dat wijst erop dat Homo naledi in staat was om met zijn handen stevig te grijpen en dat hij ook met stenen werktuigen kon omgaan.

Gereedschappen
Ook de vingerbotjes zijn meer gekromd dan die van de oudste fossielen van de moderne mens. Dat doet volgens de onderzoekers vermoeden dat de sterrenmens nog veel in bomen klom. Onderzoekster Tracey Kivell benadrukt dat de combinatie van anatomische mogelijkheden van de hand van Homo naledi en de geringe omvang van de hersenen vragen opwerpt over het denkvermogen dat nodig is om gereedschappen te maken en te gebruiken.

Bron: NOS.