Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Drone

Het eerste wereldwijde onderzoek naar ongelukken en bijna-ongelukken met drones − op afstand bestuurbare vliegtuigen en helicopters − laat zien dat 64 procent te wijten is aan technisch falen van de drone. En dat terwijl drone-fabrikanten tot nu toe beweerden dat drone-piloten de belangrijkste oorzaak zouden zijn. Dit blijkt uit Australisch onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Aerospace.

De onderzoekers hebben 152 ongelukken (26 procent) en bijna-ongelukken (74 procent) met drones bestudeerd. Alle gevallen zijn tussen 2006 en 2016 officieel gerapporteerd aan luchtvaartautoriteiten in de VS, Europa en Australië. Omdat er geen wettelijke meldingsplicht van drone-incidenten is, is er ongetwijfeld veel onderrapportage, denken de onderzoekers. 

Het onderzoek gaat over drones gebruikt voor zowel professionele als hobby-doeleinden, maar niet over militaire drones. Professionals gebruiken drones steeds meer voor inspectie en monitoring van bijvoorbeeld verkeer, branden en mensenmassa’s. Amateurs maken graag spectaculaire luchtbeelden met hun hobby-drones.

Helaas neemt het aantal drone-incidenten nog steeds toe. Afgelopen april botste een drone op een passagierstoestel van British Airways terwijl dat de landing had ingezet naar het Londense vliegveld Heathrow. Een maand later zag een piloot een drone veel te dicht bij luchthaven Schiphol vliegen. Dat was in vijf maanden tijd al het negende drone-incident nabij Schiphol. 

De oorzaken van drone ongelukken

Hoofdvraag van de Australische onderzoekers was welke drone-incidenten er nu precies plaatsvinden en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met ongelukken en bijna-ongelukken in de commerciële burgerluchtvaart. 

Terwijl in de burgerluchtvaart in de afgelopen tien jaar 75 procent van de ongelukken en bijna-ongelukken door menselijke fouten ontstond, werd bij drones ‘slechts’ 25 procent door menselijke fouten (van de drone-piloot) veroorzaakt en maar liefst 64 procent door technische fouten. In de meeste gevallen ging het bij dat technische falen om problemen in de communicatie tussen drone en drone-piloot. Overige factoren, zoals bijvoorbeeld het weer, zorgen voor de resterende 11 procent. De onderzoekers noemen het opvallend dat de drone-fabrikanten juist al jaren denken dat menselijke fouten de belangrijkste oorzaak zijn, net als in burgerluchtvaart.

Van de onderzochte ongelukken en bijna-ongelukken gebeurde een derde tijdens het opstijgen, een derde tijdens de ‘kruisvlucht’ en een derde tijdens de afdaling of de landing. Vergeleken met de burgerluchtvaart vinden drone-ongelukken minder vaak plaats tijdens de landing, maar juist iets vaker tijdens het opstijgen en tijdens het afdalen vlak voor de landing.

´  Drones zijn pas een jaar of vijftien commercieel verkrijgbaar, er is dus er minder tijd geweest om deze onbemande vliegtuigjes technisch te verbeteren. ´

De communicatie tussen drone en drone-piloot moet beter

Over de oorzaak van de verschillen tussen incidenten in de burgerluchtvaart en met drones zijn de onderzoekers helder. Waar de burgerluchtvaart al een eeuw bestaat en ruim de tijd heeft gehad om technisch falen van het vliegtuig steeds verder terug te dringen, zijn drones pas een jaar of vijftien commercieel verkrijgbaar. En dus is er minder tijd geweest om deze onbemande vliegtuigjes technisch te verbeteren. Australië was in 2002 pas het eerste land dat specifieke regelgeving voor het vliegen met drones opstelde. 

Om de veiligheid van drones te verbeteren, zouden fabrikanten meer aandacht moeten besteden aan de technische aspecten van de drone, maar zonder menselijke fouten van drone-piloten te veronachtzamen, zo schrijven de onderzoekers.

Vooral de communicatie tussen drone-piloot en drone moet robuuster gemaakt worden. In de burgerluchtvaart zijn vliegtuigen uitgerust met driedubbele communicatie. Dus zelfs wanneer er twee van die systemen uitvallen, blijft er nog één werkende communicatielijn over. Drones hebben maar één communicatiesysteem, en als dat hapert, is er meteen een probleem.

In Nederland werkt het kabinet momenteel aan een verscherpte regelgeving voor drones, die eind 2016 gereed moet zijn.

Graham Wild et al, Exploring civil drone accidents and incidents to help prevent potential air disasters, Aerospace, 23 augustus 2016.

Bekijk het item over de drone-ongelukken op de Radio1 website: 64% van de (bijna) drone-ongelukken door technisch falen