Dodo pop uitgestorven vogel Maurititus

De komst van de Nederlandse kolonisten op het eiland Mauritius betekende het einde van de fameuze Dodo. Aardwetenschapper Kenneth Rijsdijk (Universiteit Amsterdam) kondigde in Nieuws en Co (Radio1) aan dat hij wat van die historische ‘schuld’ zal proberen in te lossen door op zoek te gaan naar nieuwe dodo-skeletten. Want die zijn bijzonder schaars.

Voor de 18e eeuwse Nederlandse kolonisten was het een volkomen raadsel. Ieder dier was toch een creatie van God? Hoe kon het dat die dekselse dodo opeens verdwenen was?

Volgens Rijksdijk niet zozeer doordat de Nederlanders het beest opaten. ‘Die mythe is heel onwaarschijnlijk,’ zegt Rijsdijk. ‘Wel vermoeden we dat de eieren van het dier geplunderd werden door de ratten en varkens die Nederlandse en andere nationaliteiten op het eiland hadden uitgezet. Bij een gebrek aan eerdere natuurlijke vijanden legde de dodo die eieren gewoon op de grond. Bovendien kende Mauritius voor de mens ook al een grote rattenplaag.’

Ook met de bewaring van het stoffelijk overschot van het dier was het op een moment bijzonder slecht gesteld. Een hoofd en een klauw (van een exemplaar in Oxford). En een bovenkaak en twee beenderen uit de Praagse kunstcollectie van de Keizer Rudolf II. Dat was alles wat de mens van de dodo nog had, totdat er in de tweede helft van de 19e eeuw naar nieuwe fossielen gezocht werd.

Ook vandaag zijn dodo-overblijfselen schaars. Niet voor niets dat een geveild Engels exemplaar gisteren meer dan 405.400 euro opbracht. En dat is 'maar' een onvolledig exemplaar dat gereconstrueerd werd uit de beentjes van verschillende dodo’s. Volgens de historische expert van de veilig, Rupert van de Werf, bestaan er zelfs meer skeletten van de tyrannosaurus rex dan die van de beroemde vogel.

Bestaan er dan echt geen volledige exemplaren? ‘Toch wel’, zegt Rijsdijk. ‘In 1900 vond een kapper op Mauritius twee volledige skeletten. Die staan nu in de natuurhistorische musea van Mauritius en Zuid-Afrika.’ Met een beurs die hij nu van de National Geographic Foundation heeft gekregen zal Rijsdijk de eerdere vindplaats van de twee skeletten opnieuw bezoeken. De toekomst zal uitwijzen of hij er ook nieuwe dodo’s zal vinden.

Klik hier om het gesprek met Rijsdijk in Nieuws en Co terug te beluisteren.