Hoger beroep

De rechtbank van Essen dacht daar dus anders over en verwierp de aanklacht. Volgens de rechter is er misschien wel sprake van ‘wetenschappelijke causaliteit’, maar niet van ‘wettelijke causaliteit’. Met andere woorden: er mogen dan wetenschappelijke bewijzen zijn dat het energiebedrijf bijdraagt aan de situatie in Huaraz, dat betekent nog niet dat RWE ook wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Saúl en zijn advocaat beraden zich nog op volgende stappen. Ze gaan waarschijnlijk in hoger beroep. Vanuit Peru laat Saúl weten dat hij nog steeds goede moed heeft: ‘Wij berggidsen zijn gewend lange en hobbelige wegen te bewandelen. Door dit soort hindernissen moeten we ons niet laten ontmoedigen. Het gaat om veiligheid en gerechtigheid voor mijn familie en voor duizenden andere mensen in Huaraz. Ik heb nog steeds hoop dat een Duitse rechtbank ons de kans zal geven te laten zien dat RWE heeft bijgedragen aan een gevaarlijke situatie.’

We blijven deze zaak volgen. Lees ook ons interview met Saúl na de eerste zitting op 24 november 2016.

Saúl is niet de enige burger die een bedrijf of overheid voor de rechter sleept voor de gevolgen van klimaatverandering! Lees hier meer over vergelijkbare rechtszaken, zoals de Urgenda-zaak in Nederland.