Brandstofcel
Een brandstofcel wekt elektriciteit op door oxidatie van waterstof (H2). Waterstof wordt dan gesplitst in twee H+ ionen en twee elektronen. In de brandstofcel zit een wandje, waar de H+ ionen doorheen kunnen. De elektronen kunnen niet door het wandje, en moeten via een draad naar de andere kant komen. De stroom van elektronen door de draad levert elektriciteit. Aan de achterkant van de wand komen de H+ en de elektronen samen met zuurstof (O2), en vormen zij water als restproduct.

Alternatieven
Een alternatieve katalysator is palladium, een zacht metaal dat veel op platina lijkt. Palladium is goedkoper dan platina, maar een grote vraag ernaar zou de prijs doen stijgen. Dat schiet niet op. Goedkoper en meer voorhanden zijn ijzer- en kobaltverbindingen, die ook een katalyserende werking hebben. Ze werken redelijk goed onder een elektrische spanning tot 0.4 Volt. Deze materialen zijn alleen nog niet geschikt, schrijft Debe, omdat er in een elektrische auto een spanning van ten minst 0.6 Volt nodig is.

Een andere mogelijkheid is om minder platina te gebruiken. De katalyserende werking van platina bevindt zich namelijk slechts aan de oppervlakte van het metaal. Om meer oppervlakte te creëren met dezelfde hoeveelheid kun je het platina vergruizen tot deeltjes van enkele nanometers doorsnee. Deze nanodeeltjes hebben in totaal een veel groter oppervlak. Ter vergelijking: als je een kilo deeltjes van een millimeter doorsnee nodig hebt, kun je dit vervangen voor een milligram nanodeeltjes. Er is dan veel minder platina nodig voor hetzelfde effect. Nog zuiniger wordt het wanneer de kern van het nanodeeltje wordt vervangen door een goedkoper materiaal. Ook kunnen de deeltjes van binnen worden uitgehold.

Het probleem met de nanodeeltjes is echter dat zij niet erg stabiel zijn, schrijft Debe. Na enige tijd gaan ze samenklonteren, zodat de totale oppervlakte weer slinkt. Ook kan corrosie de deeltjes aantasten.

Omslachtig
En zo is er nog steeds niet die oplossing gevonden die de brandstofcelauto op dit moment vooruit kan helpen. De vraag is of die er zal komen. Elektriciteit kan steeds schoner worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. De oplaadbare elektrische auto zal dan echt een schoon alternatief zijn voor de benzineauto. Misschien blijkt de brandstofcelauto tegen de tijd dat hij klaar is, wel een te omslachtige oplossing.