Donker ijs

Bintanja onderzocht tijdens de expeditie de luchtvervuiling in het Poolgebied. ‘De wind brengt vervuiling van bijvoorbeeld de industrie en bosbranden ook naar het poolgebied en versterkt daar de opwarming’, zegt de klimaatonderzoeker. ‘Aerosolen zijn een soort stofdeeltjes die een donker laagje op het ijs vormen. Door dat laagje reflecteert het ijs minder zonlicht en smelt het sneller. Een ander voorbeeld is stikstofdioxide, een gas dat kan worden omgezet in het broeikasgas ozon.’

Bintanja zette een apparaat bovenop het schip waarmee de wetenschappers rond Spitsbergen voeren. Dat apparaat mat iedere vijf minuten de hoeveelheid aerosolen en stikstof in de lucht. ‘Bij het KNMI werk ik aan modellen die voorspellen hoe vervuiling zich door de lucht verplaatst. Met de meetgegevens die ik tijdens de expeditie heb verzameld kan ik de voorspellingen controleren en de modellen verbeteren.’

We zullen nog veel van de Poolonderzoekers horen. Want naast de eerste indrukken vallen er nu nog weinig harde conclusies te trekken. Die conclusies zullen de komende maanden en jaren voortvloeien uit de analyses die ze loslaten op de gegevens die ze tijdens de expeditie hebben verzameld.