Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
tweetaligheid kind oudere

Tweetaligheid blijkt zowel bij kinderen als bij ouderen gunstige effecten te hebben op de het brein. Experimenteel psycholoog Evy Woumans van de Universiteit van Gent concludeert dit uit haar onderzoek bij kleuters en ouderen.

Tweetalige kleuters

In het onderzoek werden 54 kleuters onder de loep genomen, waarvan de helft tweetalig onderwijs kreeg aangeboden. De kinderen werden getest voordat het tweetalig onderwijs begon, en opnieuw nadat ze het een jaar lang hadden gevolgd. Zo kon hun progressie worden bijgehouden ten opzichte van hoe ze waren begonnen.

Rekening gehouden met hun sociaaleconomische achtergrond was er een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. De tweetalige kinderen scoorden gemiddeld 20 IQ-punten hoger dan de eentaligen. Kinderen worden dus slimmer van tweetalig onderwijs, concludeert Woumans. Ze ontwikkelen meer cognitieve vaardigheden, waarmee ze inzicht krijgen in complexe structuren.

Alzheimer begint later

Dat een tweetalige opvoeding later ook nog eens profijt oplevert, blijkt uit het onderzoek dat Woumans deed naar ouderen. Het ging om mensen die zich bij het ziekenhuis meldden met Alzheimer. De ouderen die op hun vragenlijst invulden tweetalig te zijn, waren langer cognitief gezond: de eentaligen met Alzheimer waren gemiddeld 70, terwijl de tweetaligen zo’n vier jaar later pas de eerste verschijnselen van de ziekte kregen.

De uitdagingen van tweetaligheid

Tweetaligheid lijkt veel voordelen op te leveren, maar een tweetalige opvoeding is vast niet altijd gemakkelijk. Naast psycholoog Evy Woumans komen er in radioprogramma Nieuws en Co twee ouders aan het woord die hun kind tweetalig opvoeden.

Tweetalig zijn is goed voor het brein

Tweetalig zijn is goed voor het brein

Ontdek meer in de special