Verkeer stad auto's

Zang is voor de meeste vogels essentieel om een partner te kunnen vinden. Maar in de stad worden deze liederen vaak overstemd door lawaai van onder andere verkeer. Dit zou de voortplanting van stadsvogels in gevaar kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een Noord-Amerikaanse vogelsoort daar iets op gevonden heeft.

De lange winter is voorbij. De mannelijke vogeltjes kwetteren er weer vrolijk op los in de hoop een vrouwtje te vinden om de lentekriebels mee te delen. In een rustige omgeving, zoals een bos, kunnen vogels potentiële partners in de weide omtrek bereiken. In de lawaaiige stad is dat echter een stuk lastiger. Onderzoekers van de George Mason University in Virginia ontdekten dat vogels hun gezang aanpassen aan verkeerslawaai in een poging de vrouwtjes toch te bereiken.

De oostelijke bospiewie is vernoemd naar zijn lied

De Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de oostelijke bospiewie, een vogel die zijn naam te danken heeft aan zijn lied. Dat klinkt namelijk als ‘piewie’, met een stijgende toon aan het eind. Deze bospiewie broedt in oostelijk Noord-Amerika, onder andere in parken van drukke steden.

Tekst loopt door na foto en geluidsfragement

Oostelijke bospiewie

Lied van de oostelijke bospiewie. Credit: Dr Gentry

Het gezang van deze vogeltjes werd opgenomen in parken in Washington D.C. Op de meeste opnameplaatsen was er een vrij constante verkeersstroom, maar op sommige plekken was de dichstbijzijnde weg wekelijks 36uur afgesloten waardoor er minder verkeersgeluiden waren. De toonhoogte, duur en het volume van de vogelliederen werden gemeten op rustige en op lawaaiige momenten.

Aangepaste liedjes om vrouwtjes toch te bereiken

De onderzoekers namen 3509 liedjes op. Wat bleek? De vogels reageerden vrijwel direct op het verkeerslawaainiveau door de lengte en toonhoogte van hun lied aan te passen. Bij veel verkeerslawaai zongen deze vogels een korter en lager lied. Wanneer de wegen afgesloten waren zongen de vogeltjes weer een normaal lied.

Volgens de onderzoekers verlagen de vogels waarschijnlijk hun gezang, omdat deze tonen in een lawaaierige omgeving beter opgevangen worden dan hogere. Daarnaast zingen de bospiewies mogelijk kortere liedjes in een poging deze binnen de beperkte stiltes tussen verkeerslawaai te passen. Zo proberen zij toch, door al het lawaai heen, door het vrouwlijkschoon in de buurt gehoord te worden.

Tijdelijke wegblokkades zou vogelvoortplanting kunnen stimuleren

De populatie oostelijke bospiewies in Washington D.C. is in de laatste zeventig jaar met meer dan de helft gekrompen. Vervolgonderzoek moet echter uitwijzen of dit komt doordat de vogels minder paren door zangproblemen. Daarnaast is het ook nog onduidelijk of dit fenomeen voorkomt bij andere stadsvogels. Blijkt dat vogels inderdaad minder paren doordat ze elkaar niet kunnen vinden, dan zouden volgens de onderzoekers wegen tijdelijk afgesloten kunnen worden om ze een handje te helpen.

Katherine Gentry at al.; Evidence of suboscine song plasticity in response to traffic noise fluctuations and temporary road closuresBioacoustics, 18-04-2017