Intense pijn

Dat blijkt niet alleen uit anekdotisch bewijs van ervaringsdeskundigen, wetenschappelijk onderzoek onderschrijft het ook. Een grote groep proefpersonen ervoer vaak intense pijn of verdriet als ze moesten vertellen over gemiste kansen, en veel minder als ze verhaalden over hun blunders. Die spijt kan trouwens wel weer een voordeel hebben: veel mensen wilden dat niet nog een keer ervaren, en hoedden zich ervoor een mooie kans nog een keer door hun vingers te laten glippen.

Wat wel lastig is: de laatste jaren is duidelijk geworden dat juist dit soort onderzoek niet altijd even betrouwbaar is, ruim de helft van het (sociaal)psychologisch onderzoek levert bij herhaling niet hetzelfde resultaat op. Daar word je als lezer (en wetenschapsjournalist) toch een beetje argwanend van – klopt wat ik lees wel echt? Neem bijvoorbeeld recent onderzoek waaruit zou blijken dat het effect van sorry zeggen wordt overschat. De proefpersonen moesten zich daarbij inbeelden dat ze excuses kregen aangeboden. Hoe betrouwbaar is dat? 

De wetenschap achter de tips voor het sorry-zeggen en de spijt over gemiste kansen ziet er solider uit, maar het is niet uit te sluiten dat herhaalonderzoek toch weer een ander resultaat geeft. Sorry.