In publieke debatten over veiligheid en migratie – zoals het debat over etnisch profileren – is een schreeuwende behoefte aan nuance, kennis en feiten. Dat stelt hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude in de oratie die ze afgelopen vrijdag uitsprak aan de Universiteit Leiden. Zij pleit voor een lange adem en tegen one-liners die een valse, versimpelde werkelijkheid schetsen.