Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Accenten en discriminatie

In hoeverre staat jouw accent je succes in de weg? De Kennis van Nu doet een taalwetenschappelijk experiment en komt tot een schokkende conclusie: veel meer nog dan je uiterlijk of je naam, lijkt een accent te bepalen wat voor beeld andere mensen van je hebben. 

Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen verdiepen zich in de wereld van accenten en tongvallen. De Nederlandse taal kent een enorme diversiteit aan accenten en aan die accenten zijn vaak sterke vooroordelen gekoppeld. Hier is echter nog weinig onderzoek naar gedaan. Om die reden heeft de NTR in samenwerking met Nederlandse taalwetenschappers een Groot Nationaal Onderzoek opgezet: Sprekend Nederland. Met de Sprekend Nederland-app willen zij ontdekken hoe divers het gesproken Nederlands nog is anno 2016 en welke vooroordelen er bestaan over Nederlandse accenten. Diederik en Elisabeth bekijken de wetenschap achter Sprekend Nederland en ontdekken dat een accent enorm belangrijk is voor het beeld dat anderen van je hebben. Volgens taalwetenschapper Stefan Grondelaers is dit 'een explosief onderwerp met grote maatschappelijke implicaties.' Het blijken namelijk vooral Marokkaanse Nederlanders te zijn die last hebben van negatieve beeldvorming omtrent accenten. Hun manier van spreken wordt door andere Nederlanders vaak gezien als minderwaardig, en hun accent staat maatschappelijk succes dan ook in belangrijke mate in de weg.