Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Labyrint

CO2, ofwel kooldioxide, we willen er niet teveel van uitstoten. Maar de auto aan de kant laten staan, daartoe zijn we ook niet bereid. Wat als we die CO2 nu eens omzetten in brandstof? Dat kan en nog rendabel ook! Er lijkt nu een veelbelovende techniek te zijn om het overschot aan elektriciteit uit duurzame bronnen op te slaan door CO2 te recyclen.

Het DIFFER-instituut uit Nieuwegein ontwikkelde een manier met plasma's om CO2 op duurzame wijze om te zetten in koolstofhoudende brandstoffen, zoals methaan.
Een plasma wordt wel eens de vierde toestand van de materie genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. Een plasma is bijvoorbeeld te vinden in een TL-buis. Een iets ander plasma gebruikt het DIFFER-instituut om CO2 uit elkaar te halen en als bouwsteen te gebruiken voor een nieuwe brandstof. De benodigde energie komt uit duurzame bronnen, die nu soms te veel energie leveren.
“In Duitsland gaan er nu ongeveer 25 elektriciteitscentrales 'aan' als de zon opgaat, dat zou je op willen slaan. Dat zou dus kunnen door CO2 op te vangen van kolencentrales of auto’s en dit om te zetten naar bijvoorbeeld methaan. Als dat lukt heb je een mooie kringloop.” zegt Van de Sanden.
Het systeem werkt als volgt: eerst een brandbaar gas maken van CO2 en dan later het vrijkomende CO2 opvangen en weer een brandbaar gas van maken met energie uit duurzame bron.

Verder in Labyrint aandacht voor andere kringlopen, zoals die bij een boerderij in Uddel. Daar worden van het gas van koemest de boerderij en huizen in de omgeving verwarmd. En wordt koeienpis gebruikt om kroos en alg te kweken, wat vervolgens weer gebruikt wordt als voer voor de koeien. Ook hier geldt: sluit die kringloop! Volgens de Leidse professor Huub de Groot gaan we nog veel te veel uit van een economie gebaseerd op een lineair systeem waarbij de grondstof erin gaat en het afval het eindproduct is, terwijl dat laatste weer een grondstof moet worden.

De Amsterdamse hoogleraar Klaas Hellingwerf laat zien dat bewerkte algen in de toekomst misschien allerhande producten voor ons kunnen produceren. Op dit moment komt er uit zijn proefopstelling, alleen nog maar melkzuur, maar het doel is om over niet al te lange tijd een basis te leggen om kerosine te kunnen produceren.

Waar dit allemaal toe leidt, weet nu nog niemand, maar één ding is zeker: “we moeten van fossiele brandstoffen af en wel zo snel mogelijk,” besluit Van de Sanden.