Criminaliteit is te voorkomen

Als jongvolwassenen eenmaal ontspoord zijn, is het moeilijk om hun gedrag nog bij te sturen. Maar spijbelen, overlast veroorzaken en zelfs crimineel gedrag zijn hopelijk wel te voorkomen als je heel vroeg ingrijpt, bij voorkeur als kinderen nog op de basisschool zitten. 

In deze uitzending spreekt De Kennis van Nu met wetenschappers, hulpverleners en betrokkenen over de preventieve aanpak.

Als jongvolwassenen eenmaal ontspoord zijn, is het moeilijk om hun gedrag nog bij te sturen. Maar spijbelen, overlast veroorzaken en zelfs crimineel gedrag zijn hopelijk wel te voorkomen als je heel vroeg ingrijpt, bij voorkeur als kinderen nog op de basisschool zitten. Dat is precies wat Amsterdam als eerste stad ter wereld nu doet met het Preventief Interventie Team, afgekort PIT. In deze uitzending spreekt De Kennis van Nu met wetenschappers, hulpverleners en betrokkenen over de preventieve aanpak.   

PIT ging vijf jaar geleden van start. Wetenschappers en hulpverleners werken nauw samen om te voorkomen dat kwetsbare kinderen, die al op jonge leeftijd grensoverschrijdend en/of agressief gedrag laten zien, later ontsporen. Het team bekommert zich om kinderen tussen de vijf en achttien jaar. Ze zijn aangemeld door de basisschool waar ze opvallen omdat ze probleemgedrag vertonen of ze komen op de radar vanwege een broer die criminele veelpleger is. Uit onderzoek blijkt dat een broer van een veelpleger 72 procent kans heeft om zelf ook een keer veroordeeld te worden. Om te voorkomen dat broertjes en zusjes van veelplegers ook van het rechte pad gaan, is het zaak om zo vroeg mogelijk in te grijpen.

Om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag van de kinderen te snappen, worden de kinderen eerst uitgebreid onderzocht door onderzoekers van de Universiteit van Leiden. Hoogleraar neuropedagogiek Hanna Swaab: “Ik vind dat als je naar kinderen met agressie kijkt, dat je je moet afvragen: waarom kan dit kind dat niet op een andere manier? En wat heeft dat kind nodig om het wel op een andere manier te kunnen?”

De screening maakt helder wat de sterke en zwakke punten in de sociale ontwikkeling zijn. Op basis daarvan komt er een advies op maat, waarmee het PIT aan de slag gaat. Zowel de ouders als de leerkrachten krijgen als het ware een handleiding hoe ze het beste met het kind kunnen omgaan. De aanpak werkt zo goed dat ook andere steden de methode willen overnemen.