Kunnen we voorspellen of u een psychiatrische stoornis ontwikkelt? Of – als u een stoornis heeft – kunnen we dan signalen oppikken die aangeven dat het herstel in zicht is? Dat gaat Marieke Wichers onderzoeken. Zij is hoogleraar dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en aanstaande dinsdag spreekt ze haar oratie uit.