Coen Verbraak in gesprek met Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Op zijn twitter account omschrijft hij zichzelf als gentleman-hooligan. Hij is financieel geograaf en gepromoveerd als politiek en sociaal filosoof.Engelen is werkzaam geweest voor de WRR, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en hij schrijft columns over economie voor de GroeneAmsterdammer.Zijn laatste boek is uit 2014: ‘de schaduwelite’ en dat is een beschouwing op de crisis van 2008. Ondertitel van dat boek ‘Voor en na de crisis. Niets geleerd, niets vergeten'.