Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

Als er op school een leerling wordt gepest, gaat dat verhaal in de eerste plaats over twee partijen: over het kind dat gepest wordt, en over de pester, of de pesters als het er meer zijn. Maar er zijn meer mensen bij het pesten betrokken. Medeleerlingen bijvoorbeeld, die wel of niet toekijken. En de leerkracht in wiens groep het pesten plaatsvindt heeft ook een rol. Naar de rol van een leerkracht bij een pestsituatie in een klas heeft Beau Oldenburg van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan.