Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN

Ook het horen van stemmen in je hoofd is een vorm van hallucineren. Ongeveer vier procent van de Nederlandse bevolking ervaart deze hallucinaties. Sommige mensen hebben er last van, andere helemaal niet.

Wanneer iemand stemmen hoort is er vooral activiteit in de rechterhersenhelft. Dit is bijzonder, omdat er bij het luisteren naar een echt gesprek juist veel activiteit in de linkerhersenhelft is.

Het rechterdeel van onze hersenen kan moeilijk taal produceren. De woordenschat is beperkt en er zit weinig gevoel voor grammatica. Stemmenhoorders horen dus vaak korte zinnen als ‘ Pas op!’ en ‘Ga weg!’. Deze boodschappen bestaan zelden uit meer dan drie woorden.

Meer informatie over het horen van stemmen en de mogelijke behandeling ervan vind je op de website van het Hersencentrum van het UMC Utrecht.