Vanmorgen maakte het RIVM bekend 2 miljoen euro extra uit te trekken voor het Rijksvaccinatieprogramma. Het instituut gaat het geld onder meer gebruiken voor extra scholing voor jeugdartsen én om meer tijd vrij te maken voor gesprekken met ouders. Jeugdartsen krijgen namelijk steeds meer vragen over het nut en de risico's van vaccins. Wij praten over vaccinatievragen en -fabels met Henrike ter Horst, jeugdarts bij GGD Gelderland-Midden.