De Kennis van Nu

Diederik Jekel onderzoekt met onderwaterarcheoloog Martijn Manders een scheepswrak uit de 17e eeuw. Met hulp van specialisten reconstrueren ze de dramatische geschiedenis van het schip.

 

Met hulp van specialisten reconstrueren Diederik Jekel en Martijn Manders de dramatische geschiedenis van dertig mannen die de gevaren van de poolzee overleefden en in het zicht van de haven ten onder gingen. In Nederland liggen honderden scheepswrakken, daterend van de oudheid tot de recente geschiedenis. Historisch onderzoek naar één van de wrakken maakt duidelijk dat archeologie kan laten zien hoe het er echt aan toe ging op schepen. Een multidisciplinair team van archeologen, houtdeskundigen en historici reconstrueert de geschiedenis van de OVM 12. Een schip dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw in de monding van de Maas op een zandbank liep en verging, na een lange reis voor de walvisvaart bij Groenland.

‘De brokstukken op de bodem van de Waddenzee vertellen gezamenlijk het verhaal van de Nederlandse handelsgeest in de Gouden Eeuw’, zegt Manders. ‘Wij hebben op en langs het water gebouwd, stukken water in beslag genomen en verloren en we hebben via de scheepsvaart verbindingen gelegd met de rest van de wereld. Omdat wij dat verhaal willen behouden is besloten om het gebied en de wrakken die daarin liggen te beschermen. Het wrak dat we de afgelopen weken hebben onderzocht willen we ook behouden voor de toekomst en we zoeken nu samen met de gemeente Texel naar een strategie om dat voor elkaar te krijgen.'

‘De brokstukken op de bodem van de Waddenzee vertellen gezamenlijk het verhaal van de Nederlandse handelsgeest in de Gouden Eeuw’, zegt Manders. ‘Wij hebben op en langs het water gebouwd, stukken water in beslag genomen en verloren en we hebben via de scheepsvaart verbindingen gelegd met de rest van de wereld. Omdat wij dat verhaal willen behouden is besloten om het gebied en de wrakken die daarin liggen te beschermen. Het wrak dat we de afgelopen weken hebben onderzocht willen we ook behouden voor de toekomst en we zoeken nu samen met de gemeente Texel naar een strategie om dat voor elkaar te krijgen.' - See more at: http://npowetenschap.nl/site/special/Wrakduiken/3#!/artikel/Wrak-in-Waddenzee-is-waarschijnlijk-17e-eeuws-handelsschip/7385
‘De brokstukken op de bodem van de Waddenzee vertellen gezamenlijk het verhaal van de Nederlandse handelsgeest in de Gouden Eeuw’, zegt Manders. ‘Wij hebben op en langs het water gebouwd, stukken water in beslag genomen en verloren en we hebben via de scheepsvaart verbindingen gelegd met de rest van de wereld. Omdat wij dat verhaal willen behouden is besloten om het gebied en de wrakken die daarin liggen te beschermen. Het wrak dat we de afgelopen weken hebben onderzocht willen we ook behouden voor de toekomst en we zoeken nu samen met de gemeente Texel naar een strategie om dat voor elkaar te krijgen.' - See more at: http://npowetenschap.nl/site/special/Wrakduiken/3#!/artikel/Wrak-in-Waddenzee-is-waarschijnlijk-17e-eeuws-handelsschip/7385