Groot Nationaal Onderzoek: Sprekend Nederland brengt alle Nederlandse accenten en de beelden die daaraan kleven wetenschappelijk in kaart.